IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Giải pháp CNTT ngành Sản xuất – Thương mại

CÔNG TY TNHH CORSAIR MARINE INTERNATIONAL

Công ty Corsair Marine International là công ty hoạt động trong lĩnh vực hang hải, đóng tàu và bắt đầu phát triển kinh doanh ở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam từ năm 2006. Với nhiều năm kinh nghiệm Corsain Marine luôn nỗ lực để nâng cao hiệu suất hoạt động và phát triển công nghệ mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thích ứng với sự thay đổi trong ngành công nghiệp hàng hải.

Quy mô: 300 Nhân viên

NTT được vinh hạnh hợp tác từ năm 2022 đến nay

THÁCH THỨC CÔNG TY TNHH CORSAIR MARINE

GIẢI PHÁP CÔNG TY NTT

DỊCH VỤ IT = Nguồn lực + Đào tạo + Backup nhân sự

KẾT QUẢ

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

“Các vấn đề về chuyên môn công nghệ thông tin (IT) như thiếu nhân lực IT hỗ trợ người dùng khi sự cố xảy ra, thiếu người túc trực giám sát tại văn phòng,… đã được khắc phục hoàn toàn đảm bảo các thiết bị CNTT hoạt động bình thường, tiết kiệm thời gian và chi phí của LIBERTY VIỆT NAM rất nhiều.”