Lợi ích của Khách Hàng

Chúng tôi luôn ở đây hỗ trợ bạn.

Chọn cách thuận tiện mà bạn muốn liên hệ

4 Kênh Hỗ Trợ Helpdesk

Cho dù bạn chọn kênh nào thì các yêu cầu của bạn cũng đều được phục vụ tốc độ nhất.

Hotline: (028)73057365

GỌI báo SỰ CỐ IT và các yêu cầu phục vụ gấp.

Email: supercare365@ntt-vietnam.com

Gửi các yêu cầu phục vụ IT thông thường.

Trạng thái công việc/ Báo cáo/ Kế hoạch.

Helpdesk Portal

Gửi yêu cầu và tương tác nhanh nhất.

Helpdesk Mobile App

Mục đích của chúng tôi:

Tập trung vào việc cung cấp dịch vụ

CNTT suất sắc

giúp khách hàng an tâm phát triển Kinh doanh.

banner4