IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Lợi ích của Khách Hàng

Đội ngũ IT chúng tôi luôn ở đây hỗ trợ bạn.

4 Kênh Hỗ Trợ Helpdesk

Mời bạn chọn cách mà bạn muốn liên hệ thuận tiện nhất.

HOTLINE: (028)73057365

Gọi BÁO SỰ CỐ và phục vụ GẤP.

EMAIL: supercare365@ntt-vietnam.com

Gửi các yêu cầu phục vụ IT thông thường.

Helpdesk Portal

Gửi yêu cầu IT/Trạng thái yêu cầu.
Báo cáo dịch vụ & Kế hoạch định kỳ.

Helpdesk Mobile App

Gửi yêu cầu IT & tương tác nhanh nhất.

Mục đích của chúng tôi:

Tập trung vào việc cung cấp dịch vụ

CNTT xuất sắc

giúp khách hàng an tâm phát triển Kinh doanh.

banner4