Dịch Vụ Khách Hàng

Đội ngũ IT có tay nghề cao của chúng tôi luôn luôn ở đây để hỗ trợ từ xa hay yêu cầu tận nơi.

Chúng tôi ở đây là vì bạn.

Tùy Chọn Kênh Hỗ Trợ

Cho dù bạn chọn kênh nào thì các yêu cầu của bạn cũng đều được phục vụ tốc độ nhất.

Helpdesk - (028)73057365

Trong các trường hợp báo SỰ CỐ (Emergency) hãy GỌI NGAY cho chuyên gia IT chúng tôi.

Email - supercare365@ntt-vietnam.com

Gửi các vấn đề yêu cầu (REQUEST) kỹ thuật của bạn muốn phục vụ tới chuyên gia IT chúng tôi.

Đăng nhập cổng phục vụ tự động

Helpdesk Client Portal

Download ứng dụng Helpdesk

Helpdesk Mobile App

Apple-Android-apps
Apple_badgesGoogle_badges