IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Tuyển Dụng

Hãy tham gia phát triển cùng chúng tôi

Chúng tôi làm việc với tinh thần dịch vụ xuất sắcmôi trường làm việc thoải mái.

Cùng lắng nghe đôi điều từ đội ngũ

NTT là một môi trường năng động, thân thiện và cho mọi thành viên cơ hội phát triển.
Nguyễn Siêu Huy
Giám Đốc Kinh Doanh
Mọi người có thể bày tỏ ý kiến đóng góp của mình để công ty có thể càng ngày càng tốt hơn.
Nguyễn Trung Bảo
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Ban Lãnh Đạo luôn lắng nghe, đồng nghiệp hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.
Trần Minh Các
Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Chúng tôi đang tìm kiếm