IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Workshop: Làm việc từ xa – linh hoạt & An toàn

Hội thảo trực tuyến qua ZOOM (WEBINAR):

“Làm việc từ xa – Linh hoạt và An toàn”

Ngày tổ chức: Thứ 4, 10/11/2021 (10:00-11h45)

Đại dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp phải thay đổi sang tìm kiếm một môi trường làm việc linh hoạt hơn. Vì vậy làm việc từ xa đã trở thành 1 chọn lựa được nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhanh chóng tìm cách xây dựng. Đó không chỉ là chuyện ứng phó với dịch COVID-19 mà đã trở thành một giải pháp mang lại những hiệu quả và mới mẻ đến trải nghiệm cho các doanh nghiệp.

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMudeGqrz4qH9Hy-2Bhtt2wZelW77TEWY9j

LINK THAM GIA NHÓM ZALO TƯƠNG TÁC TRONG HỘI THẢO:

https://zalo.me/g/fputcx787

Các giá trị từ sự kiện này:

  • Trải nghiệm cách quản lý các luồng công việc trực quan.
  • Trải nghiệm cách vận hành quản lý nhóm làm việc, tương tác linh hoạt.
  • Ứng dụng các công nghệ để tạo trải nghiệm nhân viên tốt.
  • Biết được cách giảm thiểu rủi ro về an toàn thông tin khi làm việc từ xa.
  • Chia sẻ Mô hình áp dụng thực tế tại Công ty NTT.
  • Hỏi đáp trực tiếp cùng chuyên gia.