Về đội chúng tôi

        "Tại NTT, TÀI NĂNG và sự CHÂN THÀNH
là điều chúng tôi luôn tìm kiếm để kết nối, cộng tác và cùng nhau phát triển"

Ông Nguyễn Thế Thương - CEO

Tại sao bạn nên cùng chúng tôi?

icon1

Được dìu đắt

Là chính mình

Văn hóa P.A.R.T.Y

Hoạt động công ty

Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức các
chuyến đi du lịch gia đình, chương trình thể thao hàng tuần,
hội thao giao lưu để củng cố tinh thần gắn kết của nhân viên.

Bạn muốn gia nhập với chúng tôi?