IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Top 5 Các Hàm Cơ Bản Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Hàm cơ bản trong excel

Excel là một chương trình bảng tính nằm trong bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Với một số hàm cơ bản trong excel có thể giúp bạn tính toán và làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra đây ra một công cụ hữu ích cho người làm lĩnh vực kế toán hoặc hành chính nhân sự. Để nắm rõ hơn một số công thức excel cơ bản mời bạn hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của NTT-SuperCare365 nhé.

Mục Lục

1. Hàm SUM: Hàm tính tổng cơ bản trong excel

– Công dụng hàm Sum: Hàm cơ bản trong excel này thường dùng để tính tổng các số ở một phạm vi nào đó trên bảng tính. Hàm này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian so với các cách tính thủ công thông thường.

– Cú pháp sủ dụng: =SUM (number 1,number 2,…)

 • Trong đó: number 1, number 2, là những đối số mà bạn muốn tính tổng.

VD:

Hàm cơ bản trong excel
Sử dụng công thức =SUM(A2:B2) ở ô C2 ta có kết quả như hình.

2. Hàm AVERAGE: Thuật toán excel cơ bản tính trung bình cộng

– Công dụng chính: Đây cũng là hàm cơ bản trong Excel có khả năng tính trung bình cộng của một dãy số. Hàm này có thể hỗ trợ người dùng tính toán nhanh hơn nếu có số lượng phần tử lớn và dài.

– Cú pháp sử dụng của hàm này: =AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…)

 • Trong Đó:
  • Number1: bắt buộc
  • Number2, Number3,…: tùy chọn.

Hàm AVERAGE chỉ chứa tối đa 256 đối số. Đối số này có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Ngoài ra các đối số này phải có chứa giá trị logic, những văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ: Tính bảng điểm trung bình cộng từng môn học cho từng học sinh.

Hàm cơ bản trong excel
Nhập công thức vào ô G6:=AVERAGE(D6,E6,F2) ta được kết quả như hình

3. Hàm MIN/MAX: tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất cơ bản trong excel

– Công dụng chính: Bội đôi hàm cơ bản trong excel khá quen thuộc với nhiều người. Hàm này giúp người dùng tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu được chọn.
– Cú pháp sử dụng:

 • MAX (number 1, number 2, …)
 • MIN (number 1, number 2, …)
  * Trong đó number 1, number 2 là những đối số hoặc vùng dữ liệu được chọn.

Ví dụ:

– Tìm về giá trị lớn nhất trong dãy các số9, 26, 55, 42, 11

 • Sử dụng công thức =MAX(9, 26, 55, 42, 11) giá trị trả về sẽ là 55.

– Tìm về giá trị nhỏ nhất trong các số:9, 26, 55, 42, 11

 • Sử dụng công thức: =MIN(9, 26, 55, 42, 11) giả trị trả về sẽ là 9.

4. Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

– Đây cũng là một các hàm cơ bản trong Excel không thể bỏ qua. Công dụng chính của hàm này là giúp bạn loại bỏ các khoảng trắng nằm rải rác trong bảng tính. Vì khi bạn lấy dữ liệu từ một ứng dụng khác trong đó có thể chứa những khoảng trống dư thừa.

– Cú Pháp sử dụng:  =TRIM(Text)
*Trong Đó: Text là phạm vi chứa khoảng trắng cần loại bỏ trong đoan văn bản.

Ví Dụ: Bạn có một bảng tính có cột Họ và Tên như hình dưới. Việc của bạn là cần phải loại bỏ các khoảng trắng này.

Hàm cơ bản trong excel
Tại ô D6 ta nhập công thức =TRIM(A6) sẽ được kết quả như hình.

5. Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc cơ bản trong excel

– Thay vì sử dụng các biện pháp thủ công như đếm tay để tính số ngày làm việc trong tháng. Excel hỗ trợ người dùng hàm NETWORKDAYS giúp việc tính toán diễn ra một cách chính xác, nhanh gọn. Hàm cơ bản này trong excel cực kì hữu dụng cho người làm kế toán hoặc hành chính nhân sự.

– Công thức sử dụng hàm này: =NETWORKDAYS(START_DATE,END_DATE,[HOLIDAYS])

– Chức năng chính: Trả về số lượng ngày làm việc trừ những ngày lễ và ngày cuối tuần bắt đầu từ ngày start_date và kết thúc bằng ngày end_date.

Ví dụ:

– Với một bảng chấm công làm việc của một nhân viên như hình. Hãy tính cụ số ngày mà nhân viên đó làm việc

Hàm cơ bản trong excel
Tại ô D4 công thức tính nhập sẽ là =NETWORKDAYS(B3,C3).

Hị vọng với các hàm cơ bản trong excel trên đây có thể giúp bạn áp dụng hiệu quả vào công việc. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

You May Also Like