IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Giải pháp CNTT cho ngành Bảo Hiểm

CÔNG TY LIBERTY VIỆT NAM

Liberty là một công ty chuyên về lãnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. là một trong những nhà bảo hiểm nước ngoài có mặt tại Việt Nam sớm nhất vào năm 2003. Bảo hiểm Liberty Việt Nam tiếp nối, phát huy và đem đến những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm tiêu chuẩn toàn cầu giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sự bảo vệ tốt hơn cho người Việt Nam.

Quy mô: 350-400 Nhân viên

NTT được vinh hạnh hợp tác từ năm 2015 đến nay

THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY LIBERTY
VIỆT NAM

GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TY NTT

IT OUTSOURCE = Nguồn lực + Đào tạo + Backup nhân sự

KẾT QUẢ

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

“Các vấn đề về chuyên môn công nghệ thông tin (IT) như thiếu nhân lực IT hỗ trợ người dùng khi sự cố xảy ra, thiếu người túc trực giám sát tại văn phòng,… đã được khắc phục hoàn toàn đảm bảo các thiết bị CNTT hoạt động bình thường, tiết kiệm thời gian và chi phí của LIBERTY VIỆT NAM rất nhiều.”