IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - CLIENT CENTER

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ BẠN !

Kênh liên hệ & hỗ Trợ IT

Mời bạn chọn cách mà bạn muốn liên hệ thuận tiện nhất.

Hỗ trợ IT

IT Support

Hotline: (028)73057365
Ticket: itsupport@ntt-supercare365.com 

Tư vấn dịch vụ

Sales

Tel: (028)73027365
Email: sale365@ntt-supercare365.com 

Góp ý chất lượng dịch vụ

Than phiền

Tel: (028)73027365
Email: director@ntt-supercare365.com 

Mục đích của chúng tôi:

Tập trung vào việc cung cấp dịch vụ

CNTT xuất sắc

giúp khách hàng an tâm phát triển Kinh doanh.

banner4