04
09 - 2017
0

Dịch vụ Quản lý, giám sát, vận hành Hệ thống CNTT – IT Management

Tác giả: Doan Kim Thao

Thuê ngoài nhân sự hỗ trợ IT là một xu hướng tất yếu khi doanh nghiệp không muốn ghánh nặng về con người và rủi ro khi thay đổi nhân sự IT.
NTT sẽ cử nhân sự được đào tạo nghiệp vụ phục vụ dịch vụ bài bản đến làm việc tại công ty khách hàng như một nhân viên IT chính thức của công ty và chịu sự quản lý trực tiếp của khách hàng và cấp quản lý của NTT, khách hàng không phải lo lắng về mặt thay đổi nhân sự hay các khoản về lương, thưởng, bảo hiểm, thái độ làm việc và phục vụ..v..v. Nhân viên IT này phải chấp hành nghiêm chỉnh theo chế độ làm việc quy định tại công ty khách hàng.
Ngoài ra, đội ngũ từ xa tại NTT sẽ kết hợp và cùng với bộ phận CNTT của doanh nghiệp khách hàng để giải quyết các sự cố nếu nhân viên tại chỗ không giải quyết được, đồng thời luôn chủ động hoạt động đội nhóm hàng tuần để nâng cao chuyên môn, đánh giá KPI định kỳ cũng như am hiểu mong đợi phục vụ của người dùng, am hiểu về lãnh vực hoạt động của khách hàng và các nhu cầu khác xung quanh nhân viên của khách hàng để giúp đỡ họ kinh doanh tốt hơn.
 
Có 3 hình thức Outsource để khách hàng lựa chọn:
1. Full Time theo giờ làm việc của khách hàng
2. Partime: 3 ngày/ tuần
3. Thời gian làm việc theo thỏa thuận


 
Quyền lợi và lợi ích của Khách hàng
- NTT sẽ thay mặt khách hàng, tìm kiếm, tuyển dụng, đào tạo chuyên môn, bảo mật thông tin, văn hóa làm việc, tiết kiệm chi phí hoạt động cho khách hàng cho nhân sự Outsource.
- Khách hàng được quyền thay đổi nhân sự nếu chưa phù hợp theo yêu cầu ban đầu khi ký kết.
- NTT đảm bảo sẵn sàng nhân sự dự phòng theo tiêu chuẩn dịch vụ của NTT
- NTT giúp khách hàng đánh giá KPI và thái độ phục vụ định kỳ.
- Khách hàng chỉ  thanh toán phí theo hàng tháng/quý, không phải lo các khoản chi phí khác.
- Thay mặt Khách hàng động viên, chia sẻ, gia tăng động lực và gắn kết với khách hàng.

( 0 ) Bình luận

Bình luận

Hãy để lại bình luân, chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này.