IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IT SUPPORT 365

Mục Lục

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IT SUPPORT 365

Tìm hiểu lộ trình cung cấp Dịch vụ IT của NTT vào trong Doanh nghiệp

Giai đoạn 1: Kết nối & giới thiệu

SAU KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, BẠN SẼ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 1 TEAM PHỤC VỤ: 

1. Quản lý Dịch vụ IT (Client Success Manager)
2. Thư ký dịch vụ IT (Client Success Support)
3. Chuyên gia IT đầu mối (Primary Engineer)
4. Trưởng nhóm Team Helpdesk và Maintenance.

Giai đoạn 2: Khảo sát Mạng, Dán nhãn & Lập kế hoạch

– Khảo sát và kiểm tra hệ thống mạng

– Khảo sát kiểm tra hệ thống máy tính
– Dãn nhãn quản lý thiết bị
– Lập kế hoạch bảo trì máy tính, bảo trì mạng
IMG_6725

 

Giai đoạn 3: Hỗ trợ và Vận hành

– Hàng ngày hỗ trợ mọi công việc IT từ xa.
– Nếu không giải quyết được sẽ có mặt tận nơi để hỗ trợ.
– Định kỳ Hàng tháng/quý sẽ có Kỹ sư mạng đến tận nơi kiểm tra, bảo trì Hệ thống Mạng, máy chủ, máy tính, cập nhật thông tin thay đổi giữa 2 bên.

Giai đoạn 4: Báo cáo và tư vấn


– Hàng tháng có các báo cáo công việc.
–  Báo cáo trạng thái hệ thống và dịch vụ.
– Tư vấn các công nghệ cần cải tiến, gia hạn, nâng cấp.

Hãy tìm hiểu thêm các dịch vụ công ty NTT cung cấp dưới đây!

You May Also Like