IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Làm việc từ xa với Bitrix24

BITRIX24
CÔNG CỤ DÀNH CHO LÀM VIỆC TỪ XA TUYỆT VỜI
TÌM HIỂU NGAY!

DUY TRÌ KẾT NỐI  NHÂN VIÊN TỪ XA

 • Truyền thông các tin tức nội bộ.
 • Ghi nhận, động viên...
 • Bình luận, chia sẻ hình ảnh, file, ...
 • Gọi Audio/Video Call HD (24 người cùng 1 lúc).
 • Chia sẻ màn hình.

TRÒ CHUYỆN NHÓM

 • Chat nhóm riêng, toàn công ty
 • Tìm kiếm mọi nội dung đã thảo luận.
 • Tạo ngay cuộc họp ứng dụng Zoom trong lúc Chat.
 • Tạo và chỉ định ngay được công việc cho cá nhân và thành viên nhóm trong khi Chat.

KIỂM SOÁT GIỜ GIẤC TỪ XA

 • Chấm công ra/vào
 • Báo cáo thời gian làm việc
 • Quản lý vắng mặt
 • Lưu trữ hình ảnh, Data
 • Thông báo, nhắc nhở

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TỪ XA

 • Giao việc cho chính mình và người khác.
 • Kiểm tra và theo dõi tiến trình,thời hạn công việc.
 • Thông báo và nhắc nhở
 • Đánh dấu công việc hoàn thành.
 • Báo cáo cho quản lý.
 • Đánh giá KPI

PHÊ DUYỆT YÊU CẦU TỪ XA

 • Tạo các yêu cầu/đề xuất Online
 • hê duyệt các yêu cầu và đề xuất  hàng ngày: Nghỉ phép, mua hàng
 • Phê duyệt yêu cầu tuyển dụng
 • Phê duyệt yêu cầu mua sắm

Không cần tìm kiếm nữa. Mọi thứ bạn cần đều ở Bitrix24!

Chỉ với 35$/tháng

NTT giúp bạn

Tư vấn

Triển khai

Hỗ trợ

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc vui lòng liên hệ thông tin theo form bên dưới.