Làm việc từ xa với Bitrix24

BITRIX24
CÔNG CỤ DÀNH CHO LÀM VIỆC TỪ XA TUYỆT VỜI
TÌM HIỂU NGAY!

DUY TRÌ KẾT NỐI  NHÂN VIÊN TỪ XA

 • Truyền thông các tin tức nội bộ.
 • Ghi nhận, động viên...
 • Bình luận, chia sẻ hình ảnh, file, ...
 • Gọi Audio/Video Call HD (24 người cùng 1 lúc).
 • Chia sẻ màn hình.

TRÒ CHUYỆN NHÓM

 • Chat nhóm riêng, toàn công ty
 • Tìm kiếm mọi nội dung đã thảo luận.
 • Tạo ngay cuộc họp ứng dụng Zoom trong lúc Chat.
 • Tạo và chỉ định ngay được công việc cho cá nhân và thành viên nhóm trong khi Chat.

KIỂM SOÁT GIỜ GIẤC TỪ XA

 • Chấm công ra/vào
 • Báo cáo thời gian làm việc
 • Quản lý vắng mặt
 • Lưu trữ hình ảnh, Data
 • Thông báo, nhắc nhở

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TỪ XA

 • Giao việc cho chính mình và người khác.
 • Kiểm tra và theo dõi tiến trình,thời hạn công việc.
 • Thông báo và nhắc nhở
 • Đánh dấu công việc hoàn thành.
 • Báo cáo cho quản lý.
 • Đánh giá KPI

PHÊ DUYỆT YÊU CẦU TỪ XA

 • Tạo các yêu cầu/đề xuất Online
 • hê duyệt các yêu cầu và đề xuất  hàng ngày: Nghỉ phép, mua hàng
 • Phê duyệt yêu cầu tuyển dụng
 • Phê duyệt yêu cầu mua sắm

Không cần tìm kiếm nữa. Mọi thứ bạn cần đều ở Bitrix24!

Chỉ với 35$/tháng

NTT giúp bạn

Tư vấn

Triển khai

Hỗ trợ

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc vui lòng liên hệ thông tin theo form bên dưới.