IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Bitrix24 – Nền tảng giúp làm việc từ xa hiệu quả #2

Mục Lục

Bitrix24 là một nền tảng giúp bạn quản lý công ty, nhân viên và khách hàng của bạn từ xa (Remote work/Work from home)

Mời bạn tìm hiểu giá trị và lợi ích của Bitrix24 dưới đây:

GIÚP DUY TRÌ KẾT NỐI NHÂN VIÊN TỪ XA

 • Truyền thông các tin tức nội bộ.
 • Ghi nhận, động viên…
 • Bình luận, chia sẻ hình ảnh, file, …
 • Gọi Audio/Video Call HD (24 người cùng 1 lúc).
 • Chia sẻ màn hình.

TRÒ CHUYỆN/TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC NHÓM

 • Chat nhóm riêng, theo phòng ban, toàn công ty
 • Tìm kiếm mọi nội dung đã thảo luận.
 • Tạo và chỉ định ngay được công việc cho cá nhân và thành viên nhóm trong khi Chat.

GIÚP KIỂM SOÁT GIỜ GIẤC TỪ XA

 • Chấm công ra/vào quá App
 • Báo cáo thời gian làm việc
 • Quản lý vắng mặt
 • Lưu trữ hình ảnh, Data
 • Thông báo, nhắc nhở

GIÚP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TỪ XA

 • Giao việc cho chính mình và người khác.
 • Kiểm tra và theo dõi tiến trình,thời hạn công việc.
 • Thông báo và nhắc nhở
 • Đánh dấu công việc hoàn thành.
 • Báo cáo cho quản lý.
 • Đánh giá KPI

PHÊ DUYỆT YÊU CẦU TỪ XA

 • Tạo các yêu cầu/đề xuất Online
 • hê duyệt các yêu cầu và đề xuất  hàng ngày: Nghỉ phép, mua hàng
 • Phê duyệt yêu cầu tuyển dụng
 • Phê duyệt yêu cầu mua sắm

 

Bạn đã sẵn sàng chuyển sang làm việc từ xa?

Hãy liên hệ với NTT để chúng tôi sẵn lòng tư vấn giúp bạn.

 

You May Also Like