IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Tư vấn công cụ công nghệ cho SME

CHƯƠNG TRÌNH
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ CHO SME

1. Công cụ: Bitrix24 CRM.
2. Công cụ: Email và lưu trữ dữ liệu – Microsoft 365.

MIỄN PHÍ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ HẠ TẦNG

  1. Kiểm tra Hệ thống Mạng Wifi.
  2. Kiểm tra lưu trữ dữ liệu.