IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Quản lý Công việc

 BITRIX24 – LẬP KẾ HOẠCH, QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN MỌI LÚC MỌI NƠI
Các tính năng: Lịch làm việc, Giao việc, Nhắc Việc, Báo cáo, Đánh giá

 
quan-ly-cong-viec-voi-bitrix

1.  QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN

Dùng để: Thiết lập và Quản lý công việc
Lợi ích: Quản trị công việc bất kỳ nơi đâu

 • Tạo lịch làm việc trên Mobile/Desktop
 • Giao việc (tasks, sub-tasks)
 • Nhắc nhở, thông báo
 • Phân vai trò cộng tác
 • Checklists công việc
 • Báo cáo hiệu suất
 • Báo cáo Dealine

2. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dùng để: Quản lý tiến độ Dự án.
Lợi ích: Nắm bắt tiến độ dự án trực quan.

 • Thông báo và nhắc nhở
 • Lịch dự án
 • Báo cáo tiến trình, tiến độ
 • Danh sách nhân viên tham gia
 • Thông báo dự án
 • Phân công vai trò Dự án
 • Biểu đồ Gantt cho dự án
 • Bảng Kanban cho dự án
3. QUẢN LÝ VẮNG MẶT VÀ CHẤM CÔNG

Dùng để: Quản lý chấm công.
Lợi ích: Kiểm soát giờ giấc làm việc.

 • Chấm công ra/vào
 • Báo cáo thời gian làm việc
 • Quản lý vắng mặt
 • Lưu trữ hình ảnh, Data
 • Quyền truy cập Dự án
 • Báo cáo Dự án
 • Thông báo, nhắc nhở

4. SỰ CỘNG TÁC VỚI BÊN NGOÀI

Dùng để: Cộng tác với Đối tác/Nhà cung cấp.
Lợi ích: Gìn giữ mọi thông tin Dự án tập trung.

 • Mời bên ngoài tham gia
 • Giao việc
 • Báo cáo, nhắc nhở
 • Quản lý tri thức Dự án
 • Họp trực tuyến
 • Phân quyền truy cập
 • Quản lý dữ liệu dự án

ỨNG DỤNG TRÊN MOBILE

ỨNG DỤNG TRÊN MÁY TÍNH

NTT giúp bạn như thế nào?

Hỗ trợ khách hàng sử dụng thành thạo và khai thác tốt công cụ Bitrix24

Tư vấn cặn kẽ

Chúng tôi hỗ trợ riêng cho bạn, lắng nghe nhu cầu và tư vấn cặn kẽ.

Triển khai và Đào tạo

Chúng tôi sẽ tư vấn và đề xuất giải pháp phù hợp quy mô, hướng dẫn ứng dụng vào thực tế nhất.

Chia sẻ thường xuyên

Hội thảo và thông tin mới được tổ chức và chia sẻ thường xuyên giúp bạn đạt hiệu quả tối ưu.

Ý KIẾN TỪ KHÁCH HÀNG

“Công ty Greenhat đã ứng dụng Bitrix24 từ đối tác NTT vào việc quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh tinh gọn của mình và rất hài lòng về hiệu quả mang lại.

Chân thành cảm ơn giá trị của đội ngũ NTT mang lại cho chúng tôi.”

Chị Lê Thị Tuyết Chinh – Giám Đốc Quản Lý Dự Án – Công ty Truyền thông và Sự Kiện Nón Xanh https://www.greenhat.com.vn

TƯ VẤN NGAY (028)7302.7365

Hoặc vui lòng liên hệ thông tin theo form bên dưới.