IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Hội thảo miễn phí

Workshop: Làm việc từ xa – linh hoạt & An toàn

Hội thảo trực tuyến qua ZOOM (WEBINAR): “Làm việc từ xa – Linh hoạt và An toàn” Ngày tổ chức: Thứ 4, 10/11/2021 (10:00-11h45) Đại dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp phải thay đổi sang tìm kiếm một môi trường làm việc linh hoạt hơn. Vì vậy làm việc từ

CHI TIẾT »

Workshop: Chọn Google Workspace hay Microsoft 365?

Hội thảo MIỄN PHÍ trực tuyến qua ZOOM (Webinar): “Lựa chọn công cụ làm việcGoogle Workspace hay Microsoft 365?” Ngày tổ chức: Thứ 6, 20/05/2022 (10:00-11h45) Tại sao bạn nên đăng ký tham gia hội thảo này? Phổ biến kiến thức công cụ công nghệ làm việc hiện đại. Biết được

CHI TIẾT »