IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Tư vấn Giải pháp làm việc từ xa

MIỄN PHÍ 120 PHÚT TƯ VẤN
CÔNG NGHỆ “LÀM VIỆC TỪ XA

1. Công nghệ giúp Quản lý Khách hàng, quản lý Công việc từ xa – Bitrix24.
2. Công nghệ giúp Quản lý Dữ liệu và Email Doanh nghiệp tập trung – Microsoft 365.

MIỄN PHÍ KIỂM TRA & MẠNG WIFI – HẠ TẦNG MẠNG

  • Kiểm tra và đánh giá hiệu suất Hệ thống Mạng Wifi.
  • Kiểm tra và đánh giá Quản lý Dữ Liệu tập trung
  • Kiểm tra đánh giá tối ưu Máy chủ Email.