IT Support Service - IT Outsource Support – NTT SuperCare365 IT

Sản phẩm màn hình tương tác thông tin

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC AVASDI AVD2

Màn hình tương tác mang đến giải pháp cộng tác hiệu quả hơn, mang đến luồng thảo luận tự nhiên, gắn bó hơn và giúp truyền cảm hứng tốt hơn cho sự đổi mới và những ý tưởng nổi bật. Với việc hỗ trợ chú thích dễ dàng bằng bút hoặc chạm, mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Trong đó, giải pháp màn hình tương tác AVASDI với dòng sản phẩm AVD2 Series được đánh giá là giải pháp nổi bật, đáng đầu tư.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT