Microsoft Solutions

Bộ ứng dụng làm việc Online

OFFICE 365

Office 365 cung cấp một giải pháp công nghệ tổng thể một môi trường làm việc số. Bao gồm:

-Word, Excel, Power Point, Outlook; 50GB Mailbox; Chat, kế hoạch làm việc,  lưu trữ dữ liệu... chung trên 1 giao diện và nền tảng làm việc.

Ổ đĩa lưu trữ dữ liệu Online

ONE DRIVE

Là ổ đĩa trực tuyến 1TB/User để lưu và đồng bộ dữ liệu vào OneDrive và truy cập từ mọi thiết bị, ở bất cứ mọi nơi, bất cứ khi nào.

Cổng làm việc nội bộ

SHAREPOINT

Giải pháp cổng dịch vụ Chia sẻ và quản lý nội dung, kiến thức cùng các ứng dụng để hỗ trợ hoạt động làm việc nhóm, nhanh chóng tìm thông tin và cộng tác liền mạch trong toàn doanh nghiệp.

Họp và Chat trực tuyến

MICROSOFT TEAM

Là 1 ứng dụng Chat, nhắn tin, hội họp trực tuyến của doanh nghiệp.

Microsoft Teams là ứng dụng là không gian làm việc cho cộng tác và giao tiếp mọi nhân viên trong nội bộ và đối tác bên ngoài, cùng chia sẻ thông tin và công việc trong nội bộ.

Trực quan hóa phân tích dữ liệu

POWER BI

Power BI biến đổi dữ liệu của công ty bạn thành những hình ảnh phong phú để dễ dàng thu thập và tổ chức dữ liệu, do đó bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những gì quan trọng đối với bạn.

Mạng xã hội doanh nghiệp

YAMMER

Giải pháp mạng xã hội trong nội bộ doanh nghiệp giúp kết nối và gắn kết toàn bộ tổ chức của doanh nghiệp.

Liên Hệ Với NTT Ngay Hôm Nay!

Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm công ty hỗ trợ những vấn đề về IT vui lòng điền vào form liên hệ dưới đây. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.